КАЛЕНДАРЪТ

27-ми септември.
1822-ра година.

Жан-Франсоа Шамполион обявява,
че е разшифровал Розетския камък!

Разгадани са хилядолетните тайни
на египетските пирамиди!

КАЛЕНДАРЪТ

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…