Георги С. Раковски:
„Русия всякога ни е лъгала. Нашата свобода от нас зависи“.

Васил Левски в писмо до Любен Каравелов:
“Баьо Либене, дочувам, че ти и оная лудетина Ботьова сте решили да докарате миризливият казашки бутуш в Булгурско?
Ако туй е тъй то аз с моите кунки ще ви отрежа чепките.“

Захари Стоянов:
“Като народ ние можем да се гордеем, че всичките ни народни деятели и патриоти:
Г.Раковски, Л.Каравелов, В.Левски, Хр.Ботйов, А.Кънчев, П.Волов, Г.Бенковски и проч.,
са биле против официална Русия.
Никога те не са апелирали към нея, защото са знаяли,
че нейний камшик повече боли от турския….”

И още:
„Русия, нашата фатална освободителка, покровителка, славянската, братската, християнската и великата Русия,
с която сме една вяра и една кръв!
Да бъде проклета оная минута, когато е стъпил руски крак в нашата земя,
когато се е произнесла за първи път думата освободителка и покровителка!
Аман, бей, аман!
Лошо нещо било московлука…
То не прилича ни на даалии, ни на кърджалии, ни на фанариоти!“

Стефан Стамболов,
откъс от статия във в-к „Свобода“ на 19 ноември 1886 година:
„Мнозина у нас живяха дoскоро време с твърдо убеждение, че наший народ трябваше да очаква доб­ро от Русия;
но от 6 септемврий миналата година всеки разбра, доколко тя е била искрено (разположена) в благопожеланията си спрямо нашата страна.
От този знаменит ден 6 септемврий се забелязва постоянно, че политиката на руското правителс­тво е устремена против
нашата независимост и самостоятелност.

Всеки здравомислещ человек разсъждава, че ако Русия е желаела една силна, съединена и независи­ма България,
тя трябваше освен да се възползва от извършеното на 6 септемврий и да поддържа Съединението.
Нейните доброжелателства за наший на­род щяха да се покажат пред целий свят, че са искрени, несвързани с никаква задня мисъл.
Обаче Русия какво направи?
Тя употреби всички средства само и само да попречи на народний идеал – Съедине­нието.
Не искаме да упоменаваме тука за всички интриги и подлости,
които се вършеха против интересите на нашето Отечество“.