ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

27-ми септември.
1898-ма година.

Открита е жп линията Гебедже (днес Белослав) – Варна.
С дължина 15 km).

Отсечка от Баронхиршовата железница.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…