КАЛЕНДАРЪТ

26-ти септември.
1960-та година.

В Чикаго е проведен първият телевизионен предизборен дебат!
Между Ричард Никсън и Джон Кенеди.

Между кандидатите за президент на великите САЩ!
Локомотивът на съвременната цивилизация и гръбнакът на НАТО!

КАЛЕНДАРЪТ

Днес САЩ имат над 16 пъти по-голям БВП
от колосът на глинени крака Русия!

БВП (по номинална стойност) на глава от населението

в САЩ е 59 501$
в Русия е 10 608$

Или, средно американецът е над 5 пъти
по-богат от руснака!

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…