ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Още на 23-ти септември.
1944-та година.

Към РМС е създадена детско-юношеска организация,
наречена по-късно Димитровска пионерска организация „Септемврийче“.

В социалистическият концлагер НРБ,
по комунистически и по националсоциалистически образец,
започва формирането на „новият човек“!
Предател на семейството и приятелите си!

Българските комунисти дори надминаха Хитлер с неговият Хитлерюгенд за младежи!
Българските комунисти сътвориха „Чавдарче“ със сини връзки,
дори за невръстните деца!

Бъдещите помагачи и съучастници на мъчителите си!
Всички компактно бяха приемани чавдарчета, пионерчета и комсомолци!
С изключение на децата на „фашягите“, „врагове на народа“
и засегнати от „мероприятията на народната власт“.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…