КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ
22-ри септември

„Животът е едно дълго и красива изречение,
с много правописни грешки!“

/Чочо Попйорданов/

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…