КАЛЕНДАРЪТ

15-ти септември.
2000-та година.

Китайски археолози откриват погребалната могила на Чингиз хан!

Чингис хан основава на-голямата империя,
позната в човешката история!

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”

КАЛЕНДАРЪТ

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…