ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

12-ти септември.
1862-ра година.

В Лясковец, н семейството на градинари се ражда Моско Груев Москов.

Моско Москов завършва семинария, но следва и литература четири години в Женева.
Моско Москов учителствува в Русе, след което се установява в Търново, като учител по литература.

Моско Москов оставя голямо наследство от разкази, повести, исторически записки, драми, повести, стихове и писма.
Всички те са с родолюбива тематика и стремеж да се осветли героичното минало на българския народ,
омаловажавано от русофилската пропаганда и от измисленото славянство.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…