ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

11-ти септември,
1862-ра година.

Депутация на привърженици на Унията с българската църква с Римокатолическата църква,
начело с Драган Цанков се отправя при владиката Авксений Велешки,
който по това време е заточен в Мала Азия,
за да го склони за приемане унията и срещу това да получи от папата
сан патриарх на униатските българи и богатство, но той решително отказва.
В Мала Азия по това време е заточен и Иларион Макариополски.
От там двамата отправят послание до цариградските българи
и ги призовават да следват една програма от три точки:
-Коректност към държавния глава султана
-вярност към праотеческата религия
-отпор решителен спряма всяка чужда пропаганда.
Те пишат:
„По-добре ние двамата архиереи да станем жертва и се лишим от живота си,
нежели нашият български народ…да се разкъса на части и се загуби“

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…