ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

11-ти септември,
1891-ва година.

Ректорът на Висшето училище уведомява академичния съвет,
Че Беню Цонев е поканен да чете лекции
по история на българския език, вместо починалия Георги Попов.
Дава се път на един млад български езиковед, който става един от стълбовете на българската филология.
Беню Цонев скоро заема катедрата по български език.
Беню Цонев развива научна и преподавателска дейност до деня на смъртта си-5-ти октомври 1926г.

Беню Цонев е автор на много научни изследвания,
включително и на тритомна история на българския език!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…