КАЛЕНДАРЪТ

10-ти септември.
1846-та година.

В САЩ.
В страната на свободата и демокрацията!
В страната на неограничените възможности!
Патентована е шевната машина!

След тъкачният механичен стан,
шевната машина е втората революция в конфекцията!

Днес САЩ имат над 16 пъти по-голям БВП от кочината Русия!
Извън Москва и Петербург, Русия е като Нигерия, но покрита със сняг.
А средностатистическият руснак е азиатски скот, деградираща пияница.

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…