ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

10-ти септември.
1940-та година.

Почива Никола Иванов(* 1861 г.).

Никола Иванов Иванов е генерал от пехотата.
Генерал Никола Иванов е началник на Щаба на войската през 1894 – 1896 година.
Генерал Никола Иванов е министър на войната (1896 – 1899).

Генерал Никола Иванов е командир на Втора българска армия през Балканските войни от 1912 – 1913 година.
Генерал Никола Иванов ръководи обсадата и превземането на непревземаемата Одринската крепост през март 1913г.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…