ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

9-ти септември.
1903-та година.

Главният щаб на Илинденско-Преображенското въстание
се обръща към българското правителство за оказване на помощ.

Млада България не е готова да воюва срещу Османската империя!
И срещу Руската империя, която е против съединението на българските земи!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…