ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

8-ми септември.
1840-та година.

Умира проф.Стефан Бобчев, действителен член на БАН.

Стефан Бобчев е роден в Елена.
Стефан Бобчев завършва правни науки в Москва.
Стефан Бобчев е преподавател по история на българското право в Софийския университет.
Стефан Бобчев е основател и директор на бившия Свободен университет в София.
Стефан Бобчев е народен представител.
Стефан Бобчев е министър на народната просвета.
Стефан Бобчев е автор на многобройни съчинения, статии и брошури.

Стефан Бобчев е ерудит, но за съжаление е заблуден славянофил.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…