ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

8-ми септември.
1860-та година.

Българите в Тулча избират първият състав на Тулчанското общество
и прегръщат делото на цариградските българи на Цариградската патриаршия,
един акт, който Иларион Макариополски извършва през време на великденската литургия на 3-ти април.

В Тулча по това време работят български просветители
като Сава Доброплодни, Тодор Икономов и други.

Тулчанската община служи като посредник между българската църква в Цариград, от една страна,
и Кюстенджа, Черна вода, Меджидие, Бабадаг и Мачин, от друга,
където българщината е също в движение и признава постепенно новата българска църква,
възстановена със султански указ!

Не само в Тулча, навсякъде в българските земи в Османската империя
общините са били с демократично управление!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…