ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

3-ти септември.
1870-та година.

В телеграма, изпратена от Цариград до Петербург,
руският посланик граф Игнатиев уведомява руското правителство,
че Високата порта не приема оставката на Патриарх Григорийа VI-ти,
който апелира за намесата на Русия!
По своя протосингел, патриархът поръчва да се каже на граф Игнатиев,
че според него е дошъл момента Русия да интервенира
в съгласие с гръцкото правителство в полза на Църквата,
като дадат на Великата порта да разбере,
че тя не може да се противопоставя на свикването на Вселенски събор.
Игнатиев показва готовност да съдейства на патриарха,
за да се запази авторитетът на гръцката църква.
Всичко това става в натегната атмосфира във връзка с българския църковно-народен въпрос,
който намира разрешение с фермана на Султана от февруари за учредяване на Българската Екзархия.
Цариградската патриаршия и Русия повеждат същински поход срещу фермана на Султана,
и вижда се, че Игнатиев търси допълнителна подкрепа на Русия за своите цели.
Итнатиев след като не успява да постигне едно разрешение на въпроса
с пряката си намеса върху турското правителство,
сега се стреми да запази привидното единство в лоното на Православието,
като не допусне да се скъсат отношенията вежду Православието и Екзархията!

Същият българомразец Игнатиев, след три години ще настоява пред Султана
Левски да не бъде съден политически като революционер,
а като обикновен бандит криминален престъпник!
С което Игнатиев предопределя окаването на Левски на бесилото!

Позорен идиотизъм е, че днес в София,
„Граф Николай Игнатиев“, известна също като „Граф Игнатиев“ или само „Графа“,
популярна основна централна улица в София, район „Средец“,
продължава да носи името
на българомразецът Граф Игнатиев!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…