ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

2-ри септември.
1947-ма година.

с Постановление на Министерския съвет селата Раковски и Марийно,
Хасковска околия, Черноконево, Чирпанска околия, се обединяват в едно селище – Димитровгра
Основан е град Димитровград.
50 000 младежи строят Димитровград-символът на социалистическата ангария!

През османското администриране на българските земи,
ангарията и била точно 14 дни!

Неизмерима е ангарията в социалистическият концлагер НРБ!
Безброй са ленинските съботници, санитарните полудни и бригадите в селското стопанство!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…