КАЛЕНДАРЪТ

Начо Иванов е роден на 28 август 1904 г. в с. Пет могили.
От 1927 г. Начо Иванов е член на ЦК на Независимите работнически профсъюзи.
Начо Иванов е Член на ЦК на РМС и секретар на Софийското дружество (1928 – 1929).
След забраняването им през 1934 г., Начо Иванов ръководи Централната синдикална комисия при терористичния ЦК на БКП.

От 1936 до 1938 г. Начо Иванов е член на терористичното Политбюро на ЦК на БРП (к).
В периода 1937 – 1943 г. Начо Иванов многократно е арестуван и интерниран, заради терористичната му дейност.

Както всички комунисти,до нападението срещу СССР, Начо Иванов е фен на националсоциалиста Хитлер,
През 1943 г. избягва от концлагер, преминава в нелегалност и става терорист в Трънския отряд,който е малоброен.
Начо Иванов е избран за член на терористичния ЦК на БРП (к).
От пролетта на 1944 г., Начо Иванов е във Втора софийска терористична,
самонарекла се народоосвободителна бригада, която също е малобройна, въпреки следдеветосептемврийските легенди!

Шайката терористи води на 23 май 1943 г. тежко сражение при с. Батулия, Софийско.
По време на придвижването от района на гр. Трън към Стара планина.
При последвалите я престрелки, терористът Начо Иванов е застрелян на 1 юни 1944 г.

В с. Пет могили, все още обгрижват паметника на комуниста терорист Начо Иванов.
Въпреки действащия
ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН. Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г.

КАЛЕНДАРЪТ

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…