БКП разселвала отклонили се от „обществено-полезен труд“ на най-тежките обекти в страната!
Това показва заповед на зам.-председателите на Комитета по труда и цените и Министерство на правосъдието.

През 60-те години на миналия век по време на комунистическия режим са съществували предприятия, в които са изпращани лица,
за които тоталитарното управление на БКП е приемало, че са се отклонявали от „обществено-полезен труд”.

Това разкрива архивен документ от Министерството на правосъдието, запазен в архивите на ДС,
който представлява заповед по съдебно производство от август 1962 г.
на зам.-председателите на Комитета по труда и цените и Министерството на правосъдието, съобщава desebg.com.

Изпращането на принудителен труд е една от принудителните мерки на режима,
които тя използва за изселване на хора, неудобни на режима.

Сред предприятията, определени като места за принудителен труд са язовирите „Медет”, „Жребчево”, „Антон Иванов”,
държавна металургично предприятие „Бобов дол”, ТЕЦ „Марица изток”,
редица държавни земеделски и горски стопанства, както пътни строежи.

Документът е включен в сборника „Държавна сигурност – административни, принудителни и наказателни мерки”,
издание на Комисията по досиетата, 2014 г.

Освен въдворените в най-тежките обекти в страната,
социалистическата ангария е била повсеместна и за „свободните“ граждани в социалистическия концлагер НРБ!
Под формата на прекръстените на „хигиенни полудни“ ленински съботници,
и под формата на „всенародното“ бригадирско движение в КТЗС-тата!
особено на ученици, студенти и работници!

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…