ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

14-ти август,
1876 година.

Двама български патриоти поднасят меморандум на кабинетите на Великите сили!
При посещенията си в европейските столици.

Драган Цанков и Марко Балабанов завършват меморандума дословно така:
„Българският народ моли силите покровителки на християните на Изток,
да се застъпят той да добие правото да се управлява сам.
Той иска, с други думи, своята пълна автономия,
гарантирана от силите покровителки на християните на Изток,
с народно представителство,
единствено средство,
което ще му позволи да живее мирно
и да се развива успешно“

Народ, който не знае собствената си история е стадо…
Овце, които папагалстват руския и комунистическия прочит на българската история,
са латентни НАЦИОНАЛНИ ПРЕДАТЕЛИ!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…