КАЛЕНДАРЪТ

12-ти август,
1851-ва година.

В САЩ!
В страната на свободата и на неограничените възможности!

Американският евреин Айзък Сингер получава патент за шевната машина със задвижване посредством педал.
Освобождават се и двете ръце на шивача.

И до днес шевната машина Сингер е най-предпочитаната!

КАЛЕНДАРЪТ

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…