ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

11-ти август,
1886-та година.

ТЕЛЕГРАМА

От
Стефан Стамболов
Председател на Народното Събрание

До
Митрополит Климент
Премиера-превратаджия

„От името на Княза и на Народното събрание!
Заповядвам Ви в 24 часа да сложите властта!
Да се подчините на главнокомандующия на българските войски подполковник Муткуров!
Инак ще бъдете разстреляни със съучастниците си.“

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Заради безграничната му преданост към Майка България,
Стамболов бе посечен от дългата ръка на Русия-българомразката!

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…