Ще има ли редовно правителство в България?
Ще стане ясно в сряда!
При гласуването в Парламента!

Само да припомним на партийните ръководства и на депутатите
чл.67 от Конституцията на РБ, в която са се заклели:

Чл. 67.
(1) Народните представители представляват не само своите избиратели, а и целия народ.
Обвързването със задължителен мандат е недействително.
(2) Народните представители действат въз основа на Конституцията и законите
в съответствие със своята съвест и убеждения.

Казано с думи прости,
депутатите са длъжни да гласуват
в съответствие със своята съвест и убеждения,
а не според междупартийните договорки!

В противен случай, депутатите са престъпници,
по смисъла но чл. 67 от конституцията на РБ!

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…