ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

6-ти август,
1865-та година.

В Кюстендил се ражда Йордан Митрев.

Йордан Митрев е лесовъд самоук.
Целият се живот Йордан Митрев посвещава на лесовъдството.
По инициатива на Йордан Митрев се залесява хълмът Хисарлъка в града.
Още не навършил тридесет години, Йордан Митрев написва Лесовъдство-
първата книга в България върху Горското стопанство и науката за гората.

Йордан Митрев умира в 1938г.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…