КАЛЕНДАРЪТ

6-ти август,
1944-та година.

Генерал Дуайт Айзенхауер премества своята щаб-квартира от Лондон в Реймс (Франция).

Генерал Дуайт Айзенхауер е най-способният
от плеадата гениални пълководци през Втората световна война!

КАЛЕНДАРЪТ

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…