На 9.9.1944г. с кръв и терор беше наложен партийният диктат
над депутатите в българският Парламент!
Тази практика на партиен диктат, макар в по-мека форма,
продължава и до днес!
Но България не е Партийна,
а Парламентарна република, нали?

Да припомним на партийните ръководства и на депутатите
чл.67 от Конституцията на РБ, в която са се заклели:

Чл. 67.
(1) Народните представители представляват не само своите избиратели, а и целия народ.
Обвързването със задължителен мандат е недействително.
(2) Народните представители действат въз основа на Конституцията и законите
в съответствие със своята съвест и убеждения.

Казано с думи прости,
депутатите са длъжни да гласуват
в съответствие със своята съвест и убеждения,
а не според междупартийните договорки!

В противен случай, депутатите са престъпници,
по смисъла но чл. 67 от конституцията на РБ!

Но кой в България спазва законите?
За да ги спазват и депутатите?
Които са и с имунитет!
И не носят наказателна отговорност за държанието си,
дори и то да е незаконно!

Именно незаконният партиен диктат над депутатите ,
обединява всички срещу ИТН в НС!

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…