КАЛЕНДАРЪТ

5 август,
1924-та година.

В Турция се обнародва закон,
с който се забранява многоженството.

КАЛЕНДАРЪТ

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…