ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

5 август,
1946-та година.

На прохода Хаинбоаз започват работа 2000 младежи от първата национална младежка строителна бригада Георги Димитров
Това е началото на ангарията при комунизма, наричан бригадирско движение
в социалистическия концлагер Народна република България.

При администрирането на българските земи от османлиите, максималния данък е десятъка, т.е. ДДС е 10%!
Максималният срок на ангарията е 14 дена!

На 5 август 1946 г. 2075 бригадири започват прокопаването на първокласен шосеен път през Хаинбоазкия проход.
За периода 1946-1950 г. стотици хиляди млади хора участват в изграждането на едни от най-големите обекти в нашата страна.
Изграждането на ж.п.линиите Перник-Волуяк, Ловеч-Троян, Самуил-Силистра, на язовирите „Копринка” и „Росица”,
електрификацията на страната и др.
На строителните площадка на Химическия комбинат, на Циментовия завод и на първите жилищни блокове в града,
при прокарването на първите улици, при изграждане дигата на р. Марица,
своят безвъзмезден труд дават над 45 000 младежи от цялата страна.
Благодарение на бригадирската ангария е изградена териториалната инфраструктурата на страната –
построени са важни шосейни и железопътни линии, язовири, електроцентрали, далекопроводи, промишлени предприятия, обществени сгради,
извършени са множество залесителни мероприятия и др.
Може би върхът на комунистическото скудоумие е решението на комунистите
София да стане и морска столица чрез ангария!
Като по подобиe на Волго-Донския канал се прокопае канал от София до Черно море!

Хаимбоаз е началото на ангарията в социалистическия концлагер НРБ!
Комунистите превръщат ангарията във всенароден тормоз!
Ленинските съботници бледнеят пред бригадирската ангария!
В строителството, ако желаеш да получиш жилище!
А ангарията в селското стопанство беше неписан закон!
Деца, ученици, студенти, работници, чиновници!
Масово са изпращани на ангария в селското стопанство!
Много години преди културната революция на Мао в Китай!
Учебната година започваше с ангария в селското стопанство!
И въобще не беше максимум 14 дена, както османската ангaрия!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…