Да припомним на партийните ръководства
и най-вече на депутатите
чл.67 от Конституцията на РБ,
в която са се заклели:

Чл. 67.
(1) Народните представители представляват не само своите избиратели, а и целия народ.
Обвързването със задължителен мандат е недействително.
(2) Народните представители действат въз основа на Конституцията и законите
в съответствие със своята съвест и убеждения.

Казано с думи прости,
депутатите са длъжни да гласуват
в съответствие със своята съвест и убеждения,
а не според междупартийните договорки!

Коя е алтернативата на статуквото?
Алтернативата е премахването на комунистическите „избираеми места“!
Само тогава депутатите ще гласуват
в съответствие със своята съвест и убеждения!

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…