ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

3-ти август,
1934-та година.

В Царство България, в „Швейцария на Балканите“
е проведена общинска реформа.
Броят на общините е намален повече от три пъти, до 800.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…