Защо най-важните Божи заповеди са:
Не лъжи!
Не кради!
Не убивай!

Защото всяка общност
боледува при кражби, лъжи и убийства!

Но смъртоносният вирус е лъжата!
Защото всяка кражба и убийство започват с лъжата!

Борисов излъга всички българи!
Първо се кандидатира от два избирателни района!
После избяга от Парламента!

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…