ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

1-ви август,
1885-та година.

Отпечатана е първата българска банкнота.
С номинал 20 лева.
В Санкт Петербург.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…