ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

1-ви август,
1928-ма година.

Създадена е Българската Радиослужба.

До 9.9.1944г. България е водеща
културна,икономическа и военна сила на Балканите!
След 9.9.1944г. комунистите опустошиха „Швейцария на Балканите
и я превърнаха в социалистическия концлагер НРБ!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…