КАЛЕНДАРЪТ

30 юли.

Световен ден на приятелството.
Учреден е с резолюция 65/275 на Общото събрание на ООН от 27 април 2011 г.
Официално се обявява денят 30 юли за Световен ден на приятелството.

Животът нищо не струва,
ако приятелство не съществува!

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…