ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

30 юли,
1919-та година.

Френският всекидневник Тан съобщава,
че Съветът на Петте на мирната конференция в Париж е на мнение
според което трябва да се предостави на България и Румъния
да се споразумеят доброволно върху изменение на тяхната граница.

Румъния се съгласява, но под условие!
СССР да върне заграбената румънска Молдова.
Освен това, Великите сили от Съглашението да признаят
анексията на Бесарабия към Румъния!
Великите сили да позволят да се присъедини към Румъния онази част от Банат,
върху към която в оня момент аспирации предявява Кралството на сърби, хървати и словенци!

Парижката мирна конференция е свикана във Версай, Париж, на 18 януари 1919 година след края на Първата световна война.
Председател е Жорж Клемансо.
Участват американският президент Удроу Уилсън,
английският министър-председател Лойд Джордж
италианският министър-председател Виторио Орландо.

На конференцията се разглеждат мирните договори със страните, загубили войната –
Германия,
Царство България,
Австро-Унгария и Османската империя.

Сключени са следните договори:
Версайски договор – с Германия
Сен-Жерменски договор – с Австрия
Ньойски договор – с България
Трианонски договор – с Унгария
Севърски договор – с Османската империя
Конференцията приключва през 1920 година, като налага тежки условия на победените.

С оглед избягването на бъдещи международни конфликти се обсъжда устройството на света след войната и е създадено Обществото на народите,
чийто устав е подписан от 44 държави на 28 юни 1919 г.
Това са 27-те държави победителки във войната, доминионите на Великобритания Канада, Австралия, Нова Зеландия и Южна Африка,
както и Британска Индия.
Към ОН се присъединяват и 13 специално поканени неутрални държави.
Няколко месеца след създаването на Обществото се присъединяват България и Австрия.
Въпреки това новата организация не успява да наложи стабилен световен ред.
По-късно това ще доведе до избухването на Втората световна война.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…