КАЛЕНДАРЪТ

28-ми юли,
1868-ма година.

В САЩ влиза в сила 14-та поправка на Конституцията.
Която дава определение на американското гражданство.

КАЛЕНДАРЪТ

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…