ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

21-ви юли,
1981-ва година.

Предполага се, че от свръх доза наркотик
почива едва на 39г. Людмила Живкова.

Людмила е посредствена личност!
Общественото си положение дължи единствено но това,
че е дъщеря на комунистическият диктатор Живков!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…