Борисов избяга от Парламента!
Още преди да го открият!
Противоконституционно избяга Борисов-
през задния двор на ЦИК!

Шубето е голям страх, нали?
Особено, когато те преследва
собствената ти сянката!
Но няма как да избягаш от миналото си, нали?

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…