ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

6-ти юли,
1868-ма година.

Четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа,
общо около 130 души четници,
води ожесточени сражения в лозята на село Кара-исен!

Два дена след сраженията,
Даки Тодоров от Кара-исен, заедно със свой съсед,
събират труповете на убитите четници и ги погребват.
Години по-късно, Даки Тодоров поставя надгробен камък, на който написва:
„На 1868 г.
За памят на войната за свободата на България от Стефан Караджа и Хаджи Димитър в Караисен.
Записал Даки Тодоров 1884година.
Покойни 5 души“

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…