ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

6-ти юли,
1837-ма година.

В семейството на занаятчия.
Ражда се Васил Иванов Кунчев.

На 7 декември 1858 г. в Сопотския манастир „Св. Спас“ младият послушник Васил Иванов става монах Игнатий.
След това Левски постъпва певец в църквата „Св. Богородица“ в Карлово.
През 1859 г. в Карлово пристига гръцкият митрополит Паисий от Пловдив,
ръкополага монах Игнатий в йеродяконски чин.
От този момент Васил Иванов е вече дякон Игнатий.

В 1861г., дякон Игнатий е запленен от агитацията на Раковски за въоръжена борба.
Дякон Игнатий се записва в легията на Раковски и става Васил Левски.

За разлика от Раковски, Васил Левски счита , че
освобождението от османското администриране на българските земи,
трябва да се постигне чрез въстание на организирания вътре в станата народ.
Така Васил Иванов Кунчев става Апостолът на Свободата!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Левски е отчитал в тефтерчето си всеки грош от народната пара!
Борисов спинка сладко до нощно шкафче, фрашкано с корупционни пачки!

КУРАЖ!

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…