КАЛЕНДАРЪТ

6-ти юли,
1785-та година.

Доларът е обявен за национална валута на САЩ.

САЩ са единствената държава в света,
която не е правила парични реформа,
и така официално да ограби притежателите на долари!

Всеки долар, независимо кога е еминиран,
е редовно платежно средство в цял свят!

По конституция, всеки американски гражданин,
ако се чувства ощетен с повече от 20 $,
независимо дали от личност, фирма или държавата,
има право на съдебно жури!

По курса днес:
1$=73,42 рубли

Долар или рубла?
Ти избираш!

КАЛЕНДАРЪТ

След 9.9.1944г. в социалистическият концлагер НРБ,
бяха извършени няколко парични реформи.
Държавата официално признаваше фалитите си и ограбваше чрез закон притежателите на левове!
Особено фрапиращо бе ограбването при паричната реформа на Костов!
Ограбваха те с 999 лева !
10 лева ги размениха срещу 1 стотинка!
Така на практика се опростиха всички кражби и се „сторнираха“ кредитните милионери!