КАЛЕНДАРЪТ

1-ви юли,
1905-та година.

Алберт Айнщайн прави публично достояние
създадената от него Теория на относителността.

КУРАЖ!

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…