ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

28-ми юни,
2021-ва година.

Видовден е!

Православен религиозен празник!
Също така е народен празник!
В Западна България, Западните покрайнини и в Сърбия

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

КУРАЖ!

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…