КАЛЕНДАРЪТ

27-ми юни,
1931-ва година.

Американският авиоконструктор Игор Сикорски
получава патент за първия си вертолет.

КАЛЕНДАРЪТ

КУРАЖ!

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…