ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

27-ми юни,
1850-та година.

В Сопот се ражда Иван Вазов.
Нему е съдено да обхване в огромното си писателско дело
въжделенията на предосвобожденската епоха, първите изблици на свободата,
тревогите и упованията на народа за обединение,
горчивините за несполуките и надеждите за бъдещето.

Вазов преживява много несгоди в личния си живот, понася нападки, в повечето случаи съвсем неоправдани.

За комунистическата литературна критика, Вазов дълго време е шовинист, когато той е просто патриот!
Посмъртно комунистите ругаят Вазов дори като фашист, макар той да е най-благороден хуманист.

Само че Вазов се оказва непоклатим бор, който не може да се изтръгне от родната земя!
Корените му по прадядова линия стигат чак до село Яновене, Костурско.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

КУРАЖ!

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…