КАЛЕНДАРЪТ

26-ти юни,
1945-та година.

В Сан Франциско представители на 50 държави подписват Харта на Обединените нации.
За създаване на ООН.

КАЛЕНДАРЪТ

КУРАЖ!

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…