ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

25-ти юни,
1871-ва година.

Във в-к Дума
Христо Ботев пише за тежкото положение на българския народ.
Но Ботев вярва в бъдещето му:
„Нашият народ има свой особен живот, особен характер, особена физиономия,
която го отличава като народ!
Дайте му да се размива по народните си начала
и ще видите каква част от обществения живот ще развия той!
Дайте му, или поне не му се бъркайте да се освободи от това варварско племе,
с което той няма нищо общо, и ще видите как той ще да се устрои!“.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

КУРАЖ!

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…