22-ри юни.

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ

Приятелю,

Бог ни е направил по свой образ и подобие.
Но Бог ни е дарил със свободна воля!
И правото на избор!

Единственият човек, който е писано от Бог да бъдеш,
е човекът, който ти решиш да бъдеш!

Поеми отговорността си, че живееш!

КУРАЖ!

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…