ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

21-ви юни,
1865-та година.

В село Дивотино, Софийско се ражда Чичо Стоян, псевдоним на Стоян Попов.

Чичо Стоян е автор на произведения, главно за деца и юноши.
Творбите на Чичо Стоян се отличават с реализъм,непосредственост и заразителен хумор.
Проникнати са от патриотизъм и жизнерадост.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

СЪРДИТКО

Все за нещо ще намери
да се начумери:
ту му млякото горещо,
ту пък друго нещо.

И задето Петко в къщи
често тъй се мръщи,
Николинка, Ваньо, Митко
викат му Сърдитко.

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…

КУРАЖ!

Колко мило, колко сладко
е при мама и при татко!
Те за нас се много трудят,
те за нас се рано будят.
Щом очите си отворим,
със кого ще заговорим?
С нашта мама, кротка, мила,
със зората подранила.
Тихо татко да събуди
да отиде да се труди —
да печели и набави
дрехи и обувки здрави,
и тетрадки, и писалки
за дечицата си малки…
Колко мило, колко сладко
е при мама и при татко!