ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

21-ви юни,
1895-та година.

Теодор Теодоров, председател на Народното събрание
и митрополит Климент, известен известен с русофилството си,
заминават за Петербург, за да се помъчат да нормализират отношенията между България и Русия.
Те са влошени до крайна степен, поради непрекъснатите опити на император Александър Трети
до превърне отново България в руска губерния.
Тъй като той вече е покойник, на неговият престол седи Николай Втори.
Самата България е укрепнала вътрешно и е придобила добро име сред външния свят.
Въпреки препятствията на Русия.

Делегацията се явява пред руския цар, с цел да се намери помирение.
При запазване достойнството на България и нейния държавен глава княз Фердинанд.
Франция упражнява влияние върху Русия да не третира България като своя непокорна губерния.
Застъпничеството на Франция се дължи на влиянието на княз Фердинанд,
който по майка, дъщеря на френския крал Луи Филип, е полуфранцузин.

Начело на българското правителство стои д-р Константин Стоилов

Помирението се постига, след като българите се съгласяват
цар Николай Втори да стане кръстник на престолонаследника княз Борис Търновски
при миропомазването му по православен обред лично от Екзарх Йосиф.
На 14-ти февруари нов стил 1896г.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…

КУРАЖ!